صفحه اصلیمشتری خدمات ,خوش آمدید.شما اینجا هستید: سامانه جامع اطلاع رسانی خدمات پس از فروش1398/11/07ورود به سیستم
صدور کارت شناسايي عکسدار براي نماينده و تکنسين ها
تخصيص کارت شناسايي عکسدار براي نماينده و تکنسين ها در دستور کار قرار گرفت.
01/10/1397 ساعت 11:17
 
تعيين تکليف قبضهاي باز موجود در مرکز پذيرش
لازم است تا 48 ساعت پس از پذيرش و ارجاع کار به نماينده، فعاليت لازم اعم از نصب، تعمير يا ... انجام و قبض بايگاني گردد.
01/10/1397 ساعت 11:5
 
حذف امکان صدور قبض از سوي نماينده
پذيرش نصب و تعمير فقط از سوي مرکز پذيرش امرسان انجام خواهد شد و دسترسي به صدور قبض از سوي نمايندگي حذف گرديد.
01/10/1397 ساعت 10:59
 
روشهاي ثبت درخواست نصب يا تعمير توسط مشتري
ازچهار روش اصلي مي توان درخواست پشتيباني اعم از نصب يا تعمير را ثبت کرد.
14/04/1396 ساعت 8:14
 
گارانتي 36 ماهه براي اولين بار در ايران
گارانتي 36 ماهه يخچال فريزر، براي اولين بار در ايران
13/04/1396 ساعت 12:23
 
Powered By Sorooshan Co